Update articol:

Acţionarii 2B INTELLIGENT SOFT, convocaţi să aprobe un dividend brut de 0,16/actiune

Acţionarii 2B INTELLIGENT SOFT sunt convocaţi să aprobe un dividend brut de 0,16/actiune.

Consiliul de Administratie al societatii 2B INTELLIGENT SOFT SA convoacă ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR  pentru data de 27/28 aprilie 2023, ora 15:00.

Principalele puncte de pe ordinea de zi ale AGOA sunt:

 1. Aprobarea situatiilor financiare individuale anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022, insotite de Raportul Anual al Consiliului de Administratie si de Raportul auditorului financiar.
 2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea aferenta anului financiar 2022.
 3. Aprobarea modului de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2022, in suma de  5.600.294 lei, astfel:
  a) Rezerve legale =  176.000 lei,
  b) Utilizarea pentru acordarea de dividende in numerar catre actionari, in valoare totala de 112.000lei, insemnand un dividend brut de 0.16/actiune,
  c) Profit ramas nerepartizat = 3.312.294
 4. Aprobarea pentru operatiunea de acordare de dividende catre actionari, conform punctului 4 de pe ordinea de zi, a datei de inregistrare (propunere: 13.10.2023 ), a datei ex-date (propunere: 12.10.2023 ) si a datei platii (propunere: 25.10.2023).
 5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023.
 6. Aprobarea raportului de remunerare cuvenit membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2022.
 7. Aprobarea pentru restul operatiunilor din cadrul AGOA a datei de inregistrare (propunere:18.05.2023) si a datei ex-date (propunere: 17.05.2023), conform legii aplicabile.
 8. Autorizarea si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu drept de substituire/subdelegare, in vederea semnarii oricaror documente (inclusiv hotararile AGOA care sa reflecte modificarile aprobate conform hotararilorAGOA din data de 27 aprilie 2023/ 28 aprilie 2023 si intreprinderii oricaror formalitati necesare in vederea implementarii, depunerii, inregistrarii si publicarii hotararilor si/sau a operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.

BVB | Știri BVB

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) (02/06/2023)

Fitch confirma Ratingul BBB- cu perspectiva stabila

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (02/06/2023)

Demersuri privind vanzarea pachetului de actiuni detinut la IAMU S.A.

Banca Transilvania TURBO LONG 10/1.77/1.82 (EBTLVTL19) (02/06/2023)

Notificare Erste Group Bank AG - EBTLVTL19 este sold-out