Update articol:

ANCOM a primit peste 2.400 de reclamaţii de la utilizatorii de comunicaţii electronice şi servicii poştale, în primul semestru

Peste 2.400 de reclamaţii au fost transmise în prima jumătate a acestui an de către utilizatorii de comunicaţii electronice şi servicii poştale din România către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), în creştere cu 64% faţă de aceeaşi perioadă din 2019.

Conform datelor centralizate de către arbitrul pieţei telecom, din totalul reclamaţiilor înregistrate 50% au vizat serviciile de comunicaţii electronice, principalele nemulţumiri reclamate vizând aspecte care ţin de relaţia contractuală cu furnizorii de servicii de comunicaţii electronice. Astfel, utilizatorii au semnalat probleme privind încetarea contractelor (23% din reclamaţiile referitoare la serviciile de comunicaţii electronice), facturarea acestor servicii (20%), nerespectarea contractelor de către furnizori (12%) şi derularea contractelor la distanţă (11%). Totodată, 5% dintre petiţiile trimise la ANCOM au vizat probleme întâlnite în procesul de portare a numerelor de telefon.

Pe de altă parte, în perioada analizată, reclamaţiile privind serviciul de roaming au fost în scădere până la 2%, de la 7%. Acestea au vizat în special roamingul involuntar.

Pe segmentul serviciilor poştale, în intervalul ianuarie – iunie 2020, au fost consemnate, 10% din numărul total al reclamaţiilor înregistrate, în creştere cu 59,33% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. În acest sens, problemele semnalate cel mai des de către utilizatorii serviciilor poştale au fost legate de nelivrarea trimiterilor poştale (20%), pierderea sau furtul acestora (17%), termenul de livrare a trimiterilor poştale (14% din totalul reclamaţiilor) şi deteriorarea trimiterilor poştale (12%).

Din totalul petiţiilor primite de ANCOM în prima jumătate a anului în curs, 9% au vizat aspecte referitoare la acoperirea şi calitatea semnalului pentru serviciile de telefonie şi internet, 7% problemele tehnice (deranjamente) şi 4% noile tehnologii.

Autoritatea de reglementare precizează că poate interveni direct în situaţiile în care furnizorii de servicii de telefonie, internet sau televiziune încalcă anumite drepturi de informare ale utilizatorilor, nu oferă serviciul de portabilitate a numerelor (sau nu respectă legislaţia din acest domeniu), nu respectă reglementările legate de furnizarea serviciilor de roaming, nu includ anumite informaţii în contracte sau nu respectă condiţiile de încheiere a contractelor la distanţă.

Reclamaţiile privind nerespectarea/neexecutarea contractelor de către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice pot fi adresate de către utilizatorii persoane fizice Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), iar persoanele juridice aflate în această situaţie se pot adresa instanţei de judecată competente.

În ceea ce priveşte serviciile poştale, în cazul nerespectării termenului de livrare, utilizatorii se pot adresa ANPC, care are competenţa legală de a sancţiona furnizorii pentru nerespectarea contractului/condiţiilor generale privind furnizarea serviciilor poştale. În caz de pierdere, furt, distrugere (totală sau parţială) sau deteriorare a bunului expediat, utilizatorii care nu au primit un răspuns de la furnizor în maxim trei luni sau sunt nemulţumiţi de răspuns, se pot adresa ANCOM, cu dovada îndeplinirii procedurii reclamaţiei prealabile.

ANCOM nu poate, însă, stabili cuantumul despăgubirilor şi nici obliga furnizorul la plata acestora, astfel de competenţe revenind instanţelor de judecată.