Update articol:

Deputaţii au votat amendamentul pentru exceptarea prosumatorilor de a obţine autorizaţie de construire

palatul parlamentului

Deputaţii din Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia Juridică şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au votat, astăzi, amendamentul pentru exceptarea prosumatorilor de a obtine autorizatie de construire. 

Astfel, se pot executa fără autorizație de construire, potrivit amendamentelor aduse la legea pentru completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii:

  – lucrări de branșamente aeriene în zonele în care nu sunt interzise prin regulamentul local de urbanism;

 lucrări de branșamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, cu acordul/autorizația administratorului drumului;

 montarea pe clădiri, anexe gospodărești și pe sol a sistemelor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice de către prosumatori așa cum sunt ei definiți la art.2 lit. x1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare,şi/sau a panourilor solare pentru încălzirea sau prepararea apei calde pentru consumul casnic,cu înştiinţarea prealabilă a autorităţilor administraţiei publice locale şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. Sistemele fotovoltaice şi/sau panourile solare vor fi susţinute de o structură formată din elemente constructive capabile să asigure stabilitatea întregului ansamblu și să preia încărcările rezultate din greutatea proprie a acesteia și a panourilor, precum şi cele rezultate din acţiunea vântului şi a depunerilor de zăpadă.

Proiectul de lege intră mâine în plenul Camerei Deputaţilor.     

Deputatul USR Cristina Prună ne-a spus: “În acest caz, autorizația de construcție era încă o barieră pentru cei care își doreau să fie prosumatori. Nu era de-ajuns că ANRE a întârziat cu mecanismele integrării în rețea a prosumatorilor, nu era de-ajuns că programele de finanțare puse la dispoziție de autorități au avut erori de soft la depunerea de dosare… Asta mai lipsea, să-i punem pe oameni pe drumuri ca să mai obțină semnături pentru încă un act”.

Amendamentele au fost propuse pentru corelare cu prevederile Legii nr.193/2019, dar şi pentru deblocarea programelor de investiții pentru dezvoltarea domeniului de producere a energie electrice pentru autoconsum de către utilizatori – Prosumatori. 

Conform motivării amendamentelor, limitarea exceptării de la obținerea autorizației de construire trebuie să se limiteze la prosumatori, altfel vor fi exceptați și dezvoltatorii de mari parcuri fotovoltaice și producători de energie electrică.

Conform Legii nr. 220/2008, Art. 2. lit. x1),  prosumator este clientul final care deţine instalaţii de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice, care consumă şi care poate stoca şi vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în clădirea lui, inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidenţială, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial sau în acelaşi sistem de distribuţie închis, cu condiţia ca, în cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile, aceste activităţi să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară.

 

BVB | Știri BVB

MECANICA CEAHLAU (MECF) (08/08/2022)

Raport semestrial S1 2022

PROMATERIS S.A. (PPL) (08/08/2022)

Informare Depozitarul Central - structura sintetica la 02.08.2022

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (08/08/2022)

Structura actionariat la data de 31 iulie 2022

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (08/08/2022)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI (CRC) (08/08/2022)

Rascumpararea actiuni proprii perioada 01-05.08.2022