Update articol:

ESMA se așteaptă la efectele adverse potențiale asupra obligației de tranzacționare a acțiunilor, ca urmare a Brexit, din 2021

pixabay.com pixabay.com

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) se așteaptă la efectele adverse potențiale asupra obligației de tranzacționare a acțiunilor în UE, ca urmare a Brexit, din 2021. Potrivit unui comunicat ESMA, postat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, acestea includ riscul de perturbare pe care STO-urile („obligaţia de tranzacţionare a acţiunilor (STO)”, reglementare care  împuternicește băncile în privinţa locului în care pot tranzacţiona acţiuni listate în UE după 31 decembrie) aflate în conflict din UE și UK îl pot crea, în special pentru sucursalele britanice ale firmelor de investiții din UE și pentru sucursalele din UE ale firmelor de investiții britanice.

Marea Britanie a ieşit din Uniunea Europeană, iar acordul de tranziţie se încheie în decembrie, după care firmele de servicii financiare din blocul comunitar vor avea nevoie de autorizaţie pentru a opera o filială sau o subsidiară în Regatul Unit.

Potrivit ESMA, acţiunile listate la bursele din interiorul blocului comunitar încă pot fi tranzacţionate pe platformele UK dacă sunt tranzacţionate în lire sterline.

ESMA a transmis: “În contextul ieșirii Regatului Unit (UK) din Uniunea Europeană (UE), Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) emite această declarație publică pentru a reaminti participanților de pe piață aplicarea obligației UE de tranzacționare pentru acțiuni (STO) din 1 ianuarie 2021, adică după încheierea perioadei de tranziție prevăzute în Acordul de Retragere dintre UE și UK.

Într-o declarație anterioară publicată la 29 mai 20192 , ESMA a luat în considerare impactul plecării UK din UE fără un acord de retragere („Brexit fără acord”) asupra STO în temeiul Articolului 23 din MiFIR3 , în absența unei decizii de echivalare în ceea ce privește UK de către Comisia Europeană și a oferit îndrumări cu privire la aplicarea STO UE în aceste circumstanțe.
De atunci, în conformitate cu Acordul de Retragere, UK a devenit o țară terță la 1 februarie 2020 și a fost stabilită o perioadă de tranziție, prin care legislația UE va înceta să se aplice și în UK la 31 decembrie 2020.
În absența unei decizii de echivalență în ceea ce privește UK de către Comisia Europeană, se așteaptă ca efectele adverse potențiale ale aplicării STO după sfârșitul perioadei de tranziție să fie aceleași ca în scenariul Brexit fără accord, considerat în mai 2019. Aceasta include riscul de perturbare pe care STO-urile aflate în conflict din UE și UK îl pot crea, în special pentru sucursalele britanice ale firmelor de investiții din UE și pentru sucursalele din UE ale firmelor de investiții britanice.

Orientările publicate de ESMA la 29 mai 2019 pentru a atenua aceste riscuri și a minimiza perturbările pentru participanții la piață rămân, prin urmare, relevante. După sfârșitul perioadei de tranziție, la 31 decembrie 2020, ESMA presupune că toate acțiunile UE, adică ISIN-urile care încep cu un cod de țară corespunzător unui stat membru al UE și, în plus, acțiunile cu un ISIN din Islanda, Liechtenstein și Norvegia4 (împreună ISIN-urile SEE) vor intra în sfera de aplicare a STO UE. ISIN-urile din UK vor fi în afara sferei de aplicare a STO UE. În plus, ESMA a analizat în continuare circumstanțele specifice în care o acțiune cu un ISIN SEE, deci supusă
STO UE, ar fi tranzacționată într-un loc de tranzacționare din UK în lire sterline (GBP). ESMA remarcă faptul că tranzacționarea în linii de monedă locală se adresează adesea în principal investitorilor interni ai țării terțe în cauză care nu au neapărat acces la locurile de tranzacționare  din UE. În plus, tranzacționarea într-o monedă a unei țări terțe introduce un risc valutar pentru investitorii din UE, care ar putea vedea valoarea investițiilor lor afectată negativ de mișcările nefavorabile ale cursurilor de schimb.
Datele la nivelul UE disponibile pentru ESMA arată că acțiunile cu un ISIN SEE tranzacționat în locurile de tranzacționare din UK în GBP sunt limitate ca număr (mai puțin de 50) și reprezintă o mică parte din activitatea totală de tranzacționare a UE (mai puțin de 1%).
Prin urmare, se poate presupune în mod rezonabil că tranzacționarea acțiunilor cu un ISIN SEE într-un loc de tranzacționare din UK în GBP de către firmele de investiții din UE are loc pe o bază nesistematică, ad-hoc, neregulată și mai puțin frecventă. Prin urmare, este de așteptat ca aceste tranzacții să nu fie supuse STO UE, în conformitate cu Articolul 23 din MiFIR.
ESMA, în strânsă cooperare cu Comisia Europeană, a făcut tot posibilul pentru a minimiza întreruperile și pentru a evita suprapunerea obligațiilor STO și a efectelor lor potențial negative pentru participanții la piață, ținând cont de cerințele legale ale Articolului 23 MiFIR. Abordarea prezentată de ESMA va evita efectiv astfel de suprapuneri dacă UK adoptă o abordare care nu include ISIN-urile SEE în cadrul STO UK. Cu toate acestea, ESMA remarcă faptul că domeniul de aplicare al STO UK după sfârșitul perioadei de tranziție rămâne neclar în acest stadiu.
Această declarație este menită să clarifice aplicarea STO UE cu un ISIN SEE și să abordeze circumstanțele specifice tranzacționării acțiunilor ISIN SEE pe locurile de tranzacționare din UK în GBP. Aplicarea STO la acțiuni cu un ISIN diferit ar trebui continuată să fie determinată ținând cont de orientările anterioare ale ESMA publicate la 13 noiembrie 2017.”

BVBStiri BVB

ROMPETROL RAFINARE S.A. (RRC) (26/11/2020)

Vega Ploiesti, 115 ani de performanta in industria de rafinare

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) (25/11/2020)

Comunicat privind aprobarea de catre ANRE a Planului de Dezvoltare SNT 2020-2029

SIF BANAT CRISANA S.A. (SIF1) (25/11/2020)

Convocarea AGOA din data de 6/7 ianuarie 2021

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (25/11/2020)

Tranzactii parti afiliate - SDTN, SDTS si EFSA