Update articol:

Proiecte noi pentru digitalizarea sistemului medical românesc

 Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, și Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate, au  lansat spre consultare publică Ghidul Solicitantului aferent Acţiunii 2.3.3 – Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură – SECȚIUNEA E-SĂNĂTATE – Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă.

Petru Bogdan Cojocaru, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale, a declarat: ” Îmbunătățirea calității vieții românilor este nucleul programului de guvernare asumat de social-democrați, iar acest lucru se realizează prin implementarea mai multor proiecte care țin de diferite domenii de activitate. Sănătatea este unul dintre ele, motiv pentru care, împreună cu ceilalți reprezentați ai Executivului, lucrăm la identificarea celor mai bune măsuri și la materializarea acestora, astfel încât un număr cât mai mare de români să beneficieze de ele. Noul apel care urmează să fie deschis va permite finanțarea mai multor proiecte ce presupun utilizarea instrumentelor TIC în domeniul sănătății, prin dezvoltarea unui sistem informatic integrat de e-sănătate, ce va contribui la debirocratizarea, îndepărtarea duplicării datelor medicale, asigurarea informaţiilor medicale relevante ale unui  pacient, îndepărtarea datelor redundante din sistem, creşterea eficienţei personalului medical şi administrativ, îmbunătăţirea procesului de furnizare de servicii medicale și, în consecință, evitarea unor erori. Așa cum am declarat la preluarea mandatului, împreună cu echipa de la Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, suntem partenerii tuturor celor care doresc să digitalizeze relația autoritate/ instituție cu cetățeanul, iar ghidurile lansate în ultima perioadă sunt dovada clară a acestui lucru, și fac aici trimitere la ghidul aferent Acţiunii 2.1.1 – Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet și la ghidul referitor la Acţiunea 2.3.2 prin care se va realiza un pas important pentru consolidarea normelor legate de securitate”.

  • Tipuri de acţiuni finanțate

În cadrul acestui apel vor fi finanțate proiecte, în funcție de prioritizarea care va fi făcută la nivelul Ministerului Sănătații, care vor urmări:

DIGITALIZAREA INFORMAŢIILOR AFERENTE CONCEDIILOR MEDICALE ŞI BILETELOR DE TRIMITERE

–      creşterea gradului de utilizare a serviciilor informatice specifice prin introducerea informațiilor aferente concediilor medicale, biletelor de trimitere şi mecanisme de validare online pentru furnizori, în beneficiul asiguraților, dar și al medicilor, eliminând formularele pe suport hârtie utilizate în prezent, precum și relaţionarea cu alte sisteme informatice;

DOSARUL ELECTRONIC DE SĂNĂTATE – DES

–      creșterea gradului de utilizare a DES prin accesarea unor noi surse de date și completarea cu informații specifice de la nivelul furnizorilor de servicii medicale de laborator, ambulatoriul de specialitate, de recuperare medicală, îngrijiri la domiciliu, paliative, stomatologie, dispozitive medicale și ambulanțe și creșterea accesibilității informațiilor medicale.

CREAREA/ACTUALIZAREA/CONSOLIDAREA PROCESULUI DE DIGITALIZARE A ÎNREGISTRARILOR ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII (DEPOZITUL DE DATE, INSTRUMENTE ANALITICE ŞI DE RAPORTARE ETC)

–      dezvoltarea/consolidarea de sisteme informatice ale depozitelor de date/de monitorizare, documentare și suport al proceselor de decizie.

–      actualizarea progresivă de date, în funcție de nevoile de informații de sănătate identificate – diagnostic, evoluție, tratament, status vital, luarea deciziilor în situaţii de urgenţă respectând însă particularitățile și scopul pentru care se colectează aceste date (calculul indicatorilor de incidență, prevalență și mortalitate, cercetare medicală etc).

TELEMEDICINA

–      furnizarea de servicii medicale de specialitate ambulatorii post spitalizare a pacienților externați din spitale;

–      facilitarea accesului populației din zona rurală la servicii ambulatorii de specialitate.

Alocarea indicativă pentru acest apel este de 30 de milioane de euro,  urmând să fie implementate proiecte cu activități integrate, ce au un impact strategic național, fiind vizat un public țintă cât mai numeros.

BVB | Știri BVB

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (WINE) (12/07/2024)

Informare Depozitarul Central - structura sintetica 05.07.2024

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE (AROBS) (12/07/2024)

Decizie CA cu privire la rezultatele majorarii capitalului social

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (12/07/2024)

VAN la data de 30 iunie 2024