Update articol:

Raiffeisen Bank România convoacă acţionarii pentru aprobarea de emisiuni de obligațiuni, până la un plafon maxim al principalului de 1 miliard EURO

Directoratul Raiffeisen Bank România convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 23 aprilie 2019 pentru aprobarea de emisiuni de obligațiuni, pånă la un plafon maxim al principalului de 1 miliard EURO sau echivalent RON, pe baza unei structuri flexibile, prin unul sau mai multe programe cadru de emisiune și/sau prin emisiuni separate, derulate pe o perioadă nedeterminată până la atingerea plafonului maxim.

Conform Raiffeisen, obligațiunile emise pot fi de diverse tipuri, între care sunt incluse cel puțin: obligațiuni ipotecare, obligațiuni negarantate nesubordonate, obligațiuni negarantate subordonate inclusiv instrumente de datorie eligibile conform cerinței minime privind fondurile proprii și pasivele eligibile (MREL), obligațiuni care reprezintă instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar, dar fără a se limita la acestea. Obligațiunile vor fi denominate în EURO sau RON, cu rata dobânzii fixă sau variabilă, cu frecvența cuponului anuală sau semianuală, cu scadența maximă de 10 ani, cu excepția obligațiunilor care reprezintă instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar, care sunt perpetue, conform
regulamentului UE nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (Regulamentul).

Un alt punct de ordinea de zi este aprobarea emisiunii de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar conform Regulamentului și sub forma unuia sau mai multor împrumuturi (Împrumuturi), în completare sau ca alternativă față de emisiunile de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar sub formă de
obligațiuni. Emisiunile se vor face cu încadrarea în plafonul maxim prevăzut mai sus , cu respectarea, în măsură aplicabilă, a caracteristicilor stabilite prin prezentul document pentru obligațiunile respective. Referirile la obligațiuni în prezentul document, includ după caz și instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar emise sub formă de Împrumut.

De asemenea, acţionarii vor fi chemaţi să aprobe oferirea obligațiunilor prin oferte publice și/sau plasamente private (“Oferta”) și admiterea acestora la tranzacționare pe o piață reglementată și/sau alte locuri de tranzacționare din România și/sau din alte jurisdicții.

 

BVB | Știri BVB

OMV PETROM S.A. (SNP) (03/10/2022)

Raport tranzactii cu parti afiliate 29 august - 2 octombrie 2022

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. (TRANSI) (03/10/2022)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 26.09.2022-30.09.2022

FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF BET PATRIA-TRADEVILLE (TVBETETF) (03/10/2022)

Notificare cu privire la numarul de titluri de participare aflate in circulatie

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (03/10/2022)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 26 - 30 septembrie 2022