Update articol:
Raport trimestrul al III-lea

SIF Banat Crișana raportează venituri din dividende în creștere, susținute de participațiile în societățile bancare

SIF Banat Crișana (SIF1) raportează venituri din dividende de 105,7 milioane lei, la 30 septembrie, în creștere față de perioada similară din 2018, când au fost de 97,9 milioane lei, susținute de participațiile în societățile bancare, potrivit unui raport al companiei.

SIF1 1 raportat: “Veniturile din dividende sunt în creștere față de cele înregistrate în primele 9 luni ale anului precedent, susținute în principal de dividendele cuvenite de la participațiile în societățile bancare (Banca Transilvania, BRD, Erste Bank).  Veniturile din dobânzi sunt în creștere față de perioada similară a anului precedent, având în vedere creșterea volumului plasamentelor monetare și reorientarea plasamentelor cu venit fix din categoria depozitelor bancare în cea a obligațiunilor corporative, în condiții de randament semnificativ mai favorabile.

Câștigul din investiții prezintă următoarea evoluție: – Rezultatul net din diferențe de curs valutar înregistrat la 30 septembrie 2019 este favorabil, fiind aferent obligațiunilor corporative deținute și are o evoluție pozitivă față de perioada similară a anului precedent în condițiile creșterii semnificative a investițiilor efectuate în acest tip de instrumente în cursul trimestrului 1 2019.

– Câștig/(Pierdere) netă din activele financiare la valoarea justă prin contul de profit și pierdere (FVTPL): Câștigul a rezultat în principal ca urmare a evaluării la valoarea justă la 30 septembrie 2019 a acestei categorii de active financiare. Structural, diferențele pozitive înregistrate din evaluarea unităților de fond au anulat diferențele negative de valoare justă înregistrate în cazul acțiunilor cotate (filiale și entități asociate) și al obligațiunilor corporative.

Cheltuielile realizate la data de 30 septembrie 2019 sunt sub nivelul celor realizate în perioada corespunzătoare a anului 2018”.

Profitul net realizat la data de 30 septembrie 2019, în sumă de 126,5 milioane lei, este semnificativ peste rezultatul net al primelor 3 trimestre din anul 2018, în contextul în care atât veniturile (din dividende) cât și câștigurile (din marcarea la piață a activelor financiare din categoria FVTPL) au înregistrat un aport pozitiv semnificativ mai mare față de perioada similară a anului 2018, mai arata compania.

Valoarea totală a activelor administrate de SIF Banat-Crișana la 30 septembrie 2019 a fost de 2.578 milioane lei, cu 2,88% peste valoarea înregistrată la 30 iunie 2019, când ajungea la 2.506,12 milioane lei. Față de acea dată, valoarea acțiunilor listate din portofoliu a crescut cu 3,13%. Valoarea portofoliului de acțiuni (la societăți listate și nelistate) reprezenta 77,29% din totalul activelor administrate de SIF Banat-Crișana la 30 septembrie 2019, cifrându-se la 1.993 milioane lei.

BVB | Știri BVB

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA (TEL) (28/11/2022)

Completarea Convocatorului AGEA, convocata pentru data de 15/16 decembrie 2022

SOCEP S.A. (SOCP) (28/11/2022)

Plata dividend conform Hotarare AGOA 27.09.2022

CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI (CRC) (28/11/2022)

Rascumparare actiuni proprii in perioada 21-25.11.2022

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. (BRD) (28/11/2022)

Convocare reuniune Consiliu de Administratie 7 decembrie 2022

MedLife S.A. (M) (28/11/2022)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 21 -25 noiembrie 2022