Update articol:

SIF Oltenia: Vicepreședintele/ Directorul General Adjunct va continua exercitarea atribuției de reprezentare a SIF Oltenia până la momentul la care ASF va aviza persoanele din conducerea superioară

Vicepreședintelui/ Director General Adjunct (Cristian Bușu) va continua exercitarea atribuției de reprezentare a SIF Oltenia până la momentul la care ASF va aviza persoanele din conducerea superioară, arată SIF Oltenia (SIF5), într-un comunicat, în contextul în care la AGA din 29 octombrie sunt programate alegeri pentru un Consiliu de Administrație de cinci membri. La AGA din 12 octombrie, acționarii SIF5 au decis încetarea mandatelor administratorilor (cu excepția lui Cristian Bușu) și a mandatului de director general al lui Tudor Ciurezu.

SIF Oltenia a transmis: “În această perioadă, preocuparea principală a Conducerii Executive/reprezentantului legal al Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A. este întreprinderea diligențelor necesare pentru a asigura continuitatea desfășurării activității în vederea protejării intereselor acționarilor precum și informarea corectă și transparentă a tuturor celor interesați.

Prin urmare, raportat la necesitatea asigurării continuității adoptării deciziilor și a reprezentării intereselor SIF Oltenia, în contextul în care opțiunea manifestată a acționarilor a fost de a revoca un număr de patru membri ai Consiliului de Administrație (opțiune recunoscută de legea aplicabilă și care nu poate fi limitată prin planurile de succesiune ale SIF Oltenia), Conducerea Executivă asigură acționarii că cererile de avizare de către ASF a membrilor consiliului de administrație care vor fi aleși în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor SIF Oltenia S.A. convocată pentru data de 29/30 octombrie 2020 vor fi transmise către ASF cu prioritate.
În perioada tranzitorie cuprinsă între data AGOA (29/30 octombrie 2020) și data la care ASF va aviza un număr suficient de membri ai consiliului de administrație ai SIF Oltenia astfel încât să poată fi adoptate decizii, reprezentarea SIF Oltenia va fi asigurată în aceiași parametri ca cei de după AGOA din 12 octombrie 2020, data la care adunarea generală ordinară a acționarilor SIF Oltenia a revocat cu efect imediat patru membri ai consiliului de administrație și a aprobat încetarea cu efect imediat a mandatului Directorului General.
Astfel, în ceea ce privește mandatul Vicepreședintelui/ Director General Adjunct nu a intervenit nicio cauză de încetare, drept pentru care se va continua exercitarea atribuției de reprezentare a SIF Oltenia până la momentul la care ASF va aviza persoana/persoanele care va/vor exercita atribuțiile specifice Conducerii Superioare, respectiv Director General și/sau Director General Adjunct. Cerințele speciale aplicabile SIF Oltenia fac numirea administratorilor sau a directorilor executivi să nu fie efectivă (respectiv atribuțiile specifice să nu poată fi exercitate) anterior avizării de către ASF și ca atare trebuie să fie asigurată o preluare în condiții de continuitate a responsabilităților de către viitorul reprezentant legal al societății.”

BVBStiri BVB

ALTUR S.A. (ALT) (06/05/2021)

Raport Anual 2020 versiunea in limba engleza

Digi Communications N.V. (DIGI) (06/05/2021)

Modificarea calendarului financiar 2021

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (06/05/2021)

Intrarea in programul de oprire planificata a Unitatii 2

EVERGENT INVESTMENTS S.A. (EVER) (06/05/2021)

Document de informare privind atribuirea de actiuni