Update articol:

Alin Văleanu: FRC va derula programele de garantare care vizează studenții (Student Invest), respectiv tinerele familii (FamilyStart)

Interviu cu Alin Văleanu, președinte al Directoratului Fondului Român de Contragarantare (FRC)

Ce garanții a acordat în acest an FRC și pe ce programe?

Alin Văleanu: FRC a acordat garanții în cadrul  Programului Garant Construct, program reglementat prin  OUG 24/16.03.2022, perioada de implementare fiind până la 30 iunie, conform Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19.

FRC a fost unul dintre partenerii de implementare ai acestui program și a avut alocat un plafon de 1.250.000.000 lei, din total buget de 2.500.000.000 lei.

În program s-au înscris 19 bănci care au solicitat plafoane pentru IMM-uri, în valoare totală de 625.000.000 lei, precum și pentru unități administrativ-teritoriale, în valoare de 269.950.000 lei.

Echipa operațională a FRC a procesat toate solicitările primite din partea beneficiarilor care s-au înscris pe platforma imminvest.ro, din care a aprobat 38 de dosare de garantare, în valoare totală de 72.779.000 lei.

La data de 30.06.2022 a fost emis OUG 99 care aprobă schemele de ajutor de stat , fundamentat printr-un alt cadru temporar,  Cadru temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Conform OUG 99/2022, FRC, în baza mandatului acordat de Ministerul Finanțelor, va acorda garanții  în numele și în contul statului în cadrul Programelor Garant Construct (cu două componente, IMM-uri și unități administrative-teritoriale) și Innovation.

Care program a mers cel mai bine din punct de vedere al garantiilor?

Alin Văleanu:  Având în vedere că în perioada următoare vom avea rolul de agent al statului, mandatat de Ministerul Finanțelor și în alte programe de garantare, o analiză mai comparativă putem realiza spre sfârșitul anului 2022.

Care este relația FRC-FNGCIMM ?

Alin Văleanu: FRC a avut și are în continuare o colaborare strânsă și un parteneriat cu FNGCIMM, fundamentate pe mecanismul de garantare-contragarantare. Acesta a generat beneficii pentru IMM-uri, instituțiile de credit și statul român, deopotrivă: crearea sau menținerea de locuri de muncă, reducerea costului total cu finanțarea afacerilor, preluarea unei părți importante din riscul de credit/garantare, venituri indirecte la bugetul de stat, etc.

Antreprenorii români pot solicita finanțatorului, instituții de credit bancare sau nebancare, acordarea unui credit contragarantat de FRC. Procesul este accesibil oricărui IMM și are avantajul, printre altele, că reduce costul garanției emise. Mecanismul contragarantării este evidențiat în graficul de mai jos:

Reporter:  Care sunt principalele obiective FRC din acest an?

Alin Văleanu: Anul acesta, conducerea FRC a stabilit obiective și a generat programe cu instrumentele financiare proprii pentru a sprijini IMM-urile și categorii de persoane care necesită un sprijin financiar adecvat pentru a trece de aceasta perioadă marcată de incertitudini și multiple provocări:

  • Relansarea mecanismului de contragarantare în nume și cont propriu/Obținerea statutului de instituție de garantare în nume și cont propriu
  • Consolidarea/diversificarea programelor activității de garantare în nume și cont stat

Aprobarea OUG 24/16.03.2022 și mandatarea Fondului Român de Contragrantare ca agent al statului de către Ministerul Finanțelor pentru acordarea de garanții în numele și contul acestuia au marcat reactivarea operațiunilor fondului și au creat premisele pentru ca instituția să contribuie în mod activ la facilitarea accesului la finanțarea al IMM-urilor, să își atingă obiectivele stabilite pentru 2022 și astfel să își optimizeze poziția în piața financiar-bancară.

 Reporter: Ce ne puteti spune despre programele StudentInvest si FamilyStart?

Alin Văleanu:  Cum menționam anterior, echipa FRC a contribuit activ la generarea și promovarea instituțională a mai multor programe în anul 2022, cunoscând nevoile din piață, atât ale IMM-urilor, cât și ale altor categorii de persoane. În acest sens, pentru tineri, în baza OUG 95/2022 aprobată la data de 29 iunie,  vom derula programele de garantare în numele și contul statului care vizează studenții (Student Invest), respectiv tinerele familii (FamilyStart).

Precizez că operaționalizarea acestora necesită încheierea de convenții cu instituțiile de credit (bănci/IFN) interesate, îndată după publicarea în Monitorul oficial a ordinului comun al Ministerului Finanțelor și Ministerului Familiei Tineretului și Egalității de Șanse care va detalia schema de garantare și procedura de acordare a finanțării potențialilor beneficiari.

Reporter: FRC acordă atât garanții, cât și contragaranții?

Alin Văleanu:  FRC este o instituție financiară specializată al cărei obiect principal de activitate îl constituie contragarantarea garanțiilor acordate de fondurile de garantare pentru împrumuturi și alte instrumente de finanțare obținută de imnuri de la instituții de credit. Este important de subliniat că în cazul contragaranțiilor, acestea se acordă din fondurile proprii ale instituției.

Obiectul secundar de activitate al FRC este garantarea, în numele și contul statului, a finanțărilor acordate categoriilor de persoane fizice și juridice vizate în cadrul unor programe guvernamentale.

Mai mult, unul din obiectivele Fondului este acela de a căpăta statutul de instituție de garantare în nume și cont propriu, proces care a demarat odată cu identificarea de către echipa noastră a oportunităților instituționale și operationale existente în Programul InvestEU (2021-2027).

 

BVB | Știri BVB

Erste Group Bank AG (EBS) (29/09/2022)

Notificare - tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

EVERGENT INVESTMENTS S.A. (EVER) (29/09/2022)

Notificare prag detineri/vot <5%

Erste Group Bank AG (EBS) (29/09/2022)

Notificare - detineri > 5%

PROMATERIS S.A. (PPL) (29/09/2022)

Modificari in structura actionariatului

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (29/09/2022)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)