Update articol:

ROMATOM: “Includerea energiei nucleare în Taxonomia pentru Finanțare Durabilă – condiție pentru obiectivul UE de zero emisii de CO2 până în 2050”

romatom

Forumul Atomic Român, “ROMATOM”, reprezentând asociația industriei nucleare din România, salută declarația comună a 10 State Membre UE, printre care și România, transmisă Comisiei Europene în dată de 11 octombrie 2021, privind susținerea rolului esențial al energiei nucleare în decarbonizare.

Scrisoarea comună este semnată de miniștrii de resort din Franța, România, Republica Cehă, Finlanda, Slovacia, Croația, Slovenia, Bulgaria, Polonia și Ungaria și susține faptul că atingerea țintelor de mediu asumate de Statele Membre privind neutralitatea climatică până în 2050 cu o țintă accelerată de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 55% până în 2030 nu va fi posibilă fără utilizarea integrată a tuturor surselor cu emisii scăzute de carbon, inclusiv a energiei nucleare.

ROMATOM precizează: “Analiza asupra întregului ciclu de producție al energiei nucleare realizată de Joint Research Center (“JRC”), autoritatea în domeniul științific aparțînând Comisiei Europene și publicată în luna martie 2021, atestă faptul că energia nucleară este sustenabilă, având o contribuție importantă în decarbonizare, la egalitate cu celelate surse fără emisii de carbon deja incluse în Taxonomie. Din prisma impactului benefic asupra mediului, energia nucleară a condus la evitarea eliberării în atmosfera a 74Gt de emisii de CO2 la nivel global în ultimii 50 de ani, mai mult decât dublul emisiilor planetare de CO2 timp de 2 ani, conform concluziilor studiului realizat de Comitetul Economic pentru Europa al Națiunilor Unite.

În România, de la punerea în funcțiune a Unităților 1 și 2 de la CNE Cernavodă, a fost evitată eliberarea în atmosfera a 170 milioane tone de CO2, ceea ce echivalează cu aproximativ 10 milioane tone pe an pentru 2 unități în operare, cifră care se va dubla ulterior punerii în funcțiune a Unităților 3 și 4 la nivelul anilor 2030-2031. La beneficiile de mediu se adaugă o serie de beneficii sociale și economice: asigurarea a 12.600 de locuri de muncă în prezent la nivel de industrie nucleară în România, cifră care va crește la 20.000 odată cu implementarea de noi proiecte nucleare, 5,7 miliarde Euro contribuție anuală în PIB, suport pentru educație, cercetare și inovare, asigurarea unei infrastructuri energetice robuste în România, contribuție la stabilitatea energetică și securitate în aprovizionare”.

ROMATOM susține includerea energiei nucleare în cel mai scurt timp posibil în Actul Delegat Complementar anunțat de către Comisia Europeană pentru acest an, fiind imperioasă conturarea cadrului de reglementare a investițiilor viitoare, la nivel de egalitate cu celelalte surse de energie curate, pe baza concluziilor științifice stabilite prin raportul JRC și verificate independent de 2 grupuri de experți (Comitetul Științific pentru Sănătate, Mediu și Riscuri Emergente din cadrul Comisiei Europene și grupul de experți constituit în baza art. 31 din Tratatul EURATOM).

Includerea energiei nucleare în Taxonomia pentru Finanțare Durabilă reprezintă o condiție pentru obiectivul UE de zero emisii de CO2 până în 2050 și o consecință firească a dovezilor științifice privind sustenabilitatea acestei surse de energie. După cum am văzut, tranziția energetică presupune schimbări sociale și economice majore. Energia nucleară este o sursă dovedită, cu peste 50 de ani de experiență de operare în UE, care asigura în prezent aproximativ 50% din totalul energiei fără emisii de CO2 în Europa, un pilon al stabilității sistemelor energetice naționale în față unor provocări extreme. Tehnologia existența și reglementările în domeniul nuclear, care sunt printre cele mai stricte din lume, asigura un cadru sigur pentru dezvoltarea în continuare a acestei surse de energie, cu multiple beneficii de sistem, mediu și sociale. Suntem siguri că în cadrul Comisiei Europene se va aborda un demers bazat pe știință”, spune Teodor Chirică, Președinte onorific ROMATOM.

Scrisoarea comună semnată de cele 10 State Membre pro-nuclear este a două de acest fel transmisă Comisiei Europene, cea anterioară fiind publicată în luna martie 2021.

România are proiecte importante în domeniul nuclear precum construirea Unităților 3 și 4, retehnologizarea Unității 1, construirea demonstratorului de generație IV Alfred, implementarea tehnologiei reactoarelor modulare mici după anul 2035, proiecte care au nevoie de o armonizare a cadrului legislativ în ceea ce privește obiectivele de mediu și strategiile de investiții. Suntem susțînătorii neutralității tehnologice și a dreptului fiecărui stat membru de a-și determina mixul energetic capabil să asigure decarbonizarea dar și stabilitate în alimentarea cu energie, în orice condiții meteo, la un preț rezonabil pentru populație, utilizând resursele și competențele dezvoltate deja la nivel național. Prin dezvoltarea programului nuclear, se crează premisele pentru preluarea forței de muncă afectate din sectoarele în curs de închidere dar și o tranziție mai ușor de suportat pentru cetățeni și industrie”, este de părere Lucian Rusu, Președinte ROMATOM.

ROMATOM s-a constituit la dată de 10 ianuarie 2001, înglobând în prezent 40 de companii și asociații specializate în furnizarea de servicii, produse și lucrări pentru domeniul nuclear și domenii conexe. Asociația are drept scop promovarea utilizării în scopuri pașnice a energiei nucleare în România și susținerea programului nuclear național, precum și coordonarea tuturor activităților asumate prin aderarea și participarea Asociației la FORATOM – Forumul Atomic European.

 

 

 

 

BVBStiri BVB

ELECTROAPARATAJ S.A. (ELJ) (20/10/2021)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R)

PROMATERIS S.A. (PPL) (20/10/2021)

Informare Depozitarul Central - structura sintetica la 14.10.2021

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA (TEL) (20/10/2021)

Moody s acorda Companiei ratingul Baa3, perspectiva stabila

ROMPETROL WELL SERVICES S.A. (PTR) (20/10/2021)

Hotarari AGA O & E - 20 octombrie 2021