Update articol:

STB lansează licitație pentru achiziția a încă până la 100 de tramvaie – investiţie de circa 200 de milioane de euro

stb

Societatea de Transport București a publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice SEAP anunțul de licitație pentru achiziția a cel puțin 40 de tramvaie cu podea total coborâtă (low floor).

Potrivit anunţului de pe SEAP, este vorba de achiziția de tramvaie noi din gama de 18 m cu podea total coborâtă. Contractul de furnizare multianual este cu derulare în anii 2019 și până în 2022, reprezentând încheierea contractului și respectiv livrarea a 40 bucăţi  tramvai și posibilitatea încheierii unui act adițional de prelungire a valabilității maxim până în 2024 și de suplimentare a cantității cu până la maxim 60 de buc.

Valoarea estimată aferentă pentru 40 bucăţi de tramvaie este de 307.600.000 RON fără TVA. În cazul suplimentării cu până la maxim 60 bucăţi de tramvaie (respectiv cu suma de 461.400.000 RON fără TVA), valoarea estimată maximă totală devine 769.000.000 RON fără TVA.

Ofertele vor trebui depuse până la data de 2 decembrie 2019 și vor trebui să fie valabile cel puțin până la data de 2 iunie 2020.

Prețul de livrare a tramvaielor va deține o pondere de 70% la desemnarea câștigătorului. Celelate criterii în funcție de care se va desemna câștigătorul sunt capacitatea de transport (10%), termenul de livrare a întregului lot de tramvaie (10%) și garanția acordată (10%).

Tipul de finanţare – fonduri bugetare.  

Garanţia de participare este de 3.076.000 lei, perioada de valabilitate a garantiei de participare: 6 luni de la termenul limita de depunere a ofertelor ,cu posibilitatea de prelungire la cererea entitatii contractante.

 

BVB | Știri BVB

Obligatiuni Autonom Services 2024 (AUT24E) (14/06/2024)

Numire intermediar emisiune obligatiuni

Obligatiuni Autonom Services 2026 (AUT26E) (14/06/2024)

Numire intermediar emisiune obligatiuni

ONE UNITED PROPERTIES (ONE) (14/06/2024)

Informare Depozitarul Central - operare majorare capital social - nr. actiuni