Update articol:

Valery Kuzmin: România nu este în pericol, în măsura în care forțele armate române sau NATO nu sunt implicate în războiul împotriva Rusiei  

  • “Nu există pericolul direct de întrerupere a furnizării de gaze către România pe ruta de sud (Turcia – Bulgaria)”.

Având în vedere situaţia din Ucraina, am transmis prin email câteva întrebări ambasadorului Rusiei Valery Kuzmin referitoare la relaţia româno-rusă. Vă prezentăm mai jos scurtul interviu (română şi engleză).

Reporter: Având în vedere ceea ce se întâmplă în Ucraina, există pericolul întreruperii livrărilor de gaze către România?

Valery Kuzmin: În Ucraina, Rusia desfășoară operațiunea militară specială care urmărește:

– asigurarea securității Republicilor Populare Lugansk și Donețk, care au suferit în ultimii opt ani din cauza agresiunii militare și a genocidului din partea regimului de la Kiev;

– demilitarizarea Ucrainei care a fost transformată de curând în bază militară a NATO și SUA care și-au declarat deschis intențiile ostile față de Rusia;

– denazificarea Ucrainei, unde asistăm la renașterea mișcării naționaliste radicale extreme care glorifică organizațiile colaboraționiste pro-Hitler din al Doilea Război Mondial și practicile lor criminale antiumane.

Având în vedere cele de mai sus, nu există pericolul direct de întrerupere a furnizării de gaze către România pe ruta de sud (Turcia – Bulgaria). Deși unele mișcări nesăbuite ale conducerii UE de la Bruxelles („sancțiuni financiare cuprinzătoare”) sau comportamentul aventurier iresponsabil al bandelor naziste, care sunt numite batalioane naționale în Ucraina, reală și chiar cunoscută din experiența anterioară, practica autorităților ucrainene de a fura cu aroganță gazul ar putea aduce riscuri suplimentare aprovizionărilor pe teritoriul ucrainean.

Reporter: Ați avut discuții cu autoritățile române cu privire la ceea ce se întâmplă la frontieră? Care sunt așteptările dumneavoastră cu privire la afacerile acționarilor ruși în România, având în vedere că autoritățile au anunțat că au în vedere sancțiuni economice?

Valery Kuzmin:  Ambasada noastră a stabilit contacte cu autoritățile române cu privire la reținerea șoferilor ruși de camioane grele în drum spre Italia de către poliția de frontieră ucraineană, sub presiunea batalioanelor naționale neonaziste deja menționate. Sperăm într-o soluție pozitivă…

Apropo, Rusia a primit în ultima săptămână aproximativ 150 de mii de refugiați din Donbass, care au fost atacaţi în mod deschis de militarii ucraineni și de neonaziști.

În ceea ce privește afluxul de refugiați ucraineni la punctele de control la frontieră, este o mare tragedie umanitară pe care Rusia nu are cum s-o gestioneze. Forțele ruse care operează pe teritoriul ucrainean au declarat de mai multe ori oficial că nu vizează populația civilă sau cartierele de locuit, ci doar ținte și infrastructură militară. Armata ucraineană beneficiază de dreptul deplin de a depune armele și, după ce au semnat obligația de a nu lua parte la alte ostilități, sunt libere să se întoarcă la familiile lor.

În ceea ce privește – îndrăznesc să spun nebunești – ideile care circulă în Europa despre eliminarea tuturor relațiilor economice reciproc avantajoase dintre noi, acestea vor fi egale cu a-şi trage UE un glonţ în picior.

Reporter: Este România în pericol, având în vedere că se află la granița cu Ucraina?

Valery Kuzmin: În măsura în care forțele armate române sau NATO nu sunt implicate în războiul împotriva Rusiei, țara dumneavoastră nu este în pericol în calitate de vecin al Federației Ruse.

Reporter: Ce mesaj transmiteți populației românești?

Valery Kuzmin: România este unul dintre vecinii noștri și căutăm să menținem relații de bună vecinătate cu aceasta. Ceea ce este important: aceste relații ar trebui construite pe o bază solidă a respectului și beneficiului reciproc, precum și a reciprocității.

……

English version

Valery Kuzmin: Romania is not in danger, as long as the Romanian armed forces or NATO are not involved in the war against Russia

Given the situation in Ukraine, I emailed some questions to Russian Ambassador Valery Kuzmin regarding the Romanian-Russian relationship. We present below the short interview.

Given what is happening in Ukraine, is there a danger of interrupting gas supplies to Romania?

Valery Kuzmin: In Ukraine Russia carries out the special military operation aiming at:

– providing security to the Lugansk and Donetsk People’s Republics which have been suffering from military aggression and genocide from Kiev regime for previous eight years;

– demilitarization of Ukraine which has been since recently transformed into military base of NATO and USA which have openly declared their hostile intensions toward Russia;

– denazification of Ukraine where we are witnessing renaissance of extreme radical nationalist movement glorifying pro-Hitler collaborationist’s organizations of the WWII and their antihuman criminal practices.

Given the above there is no direct danger of interrupting gas supplies to Romania through southern route (Turkey – Bulgaria). Though some reckless moves of EU Brussels headquarters (comprehensive financial “sanctions”) or irresponsible adventurist behavior of the Nazi gangs which are called national battalions in Ukraine-proper and even known from previous experience practice of Ukrainian authorities of arrogantly stealing the gas could bring additional risks to supplies through Ukrainian territory.

Have you had discussions with the Romanian authorities regarding what is happening at the border? What are your expectations regarding the business of Russian shareholders in Romania, considering that the authorities have announced they consider economic sanctions?

Valery Kuzmin: Our Embassy have established contacts which Romanian authorities regarding the detention of the Russian heavy load trucks drivers on their way to Italy by Ukrainian border police under the pressure of already mentioned neo-Nazi national battalions. We hope for positive solution…

By the way Russia has received during the recent week about 150 thousand refugees from Donbass which was openly attacked by Ukrainian military and neo-Nazis.

As for the influx of Ukrainian refugees to the border check-points it is a big humanitarian tragedy with which Russia has nothing to do. Russian forces operating on Ukrainian territory have more than once officially declared that thy are targeting not civilian population or living-quarters but only military targets and infrastructure. Ukrainian military enjoy full right to put down their arms and after signing obligation not to take part in further hostilities are free to return to their families.

As for – I dare say crazy – ideas circulating in Europe about rooting out all the mutually beneficial economic relations between us they will be equal to EU shooting its own leg.

Is Romania in danger, considering that it is on the border with Ukraine?

Valery Kuzmin: As far as Romanian or NATO armed forces are not involved in the war against Russia your country is not in danger in capacity of a neighbor of the Russian Federation.

What message do you send to the Romanian population?

Valery Kuzmin: Romania is one of our neighbors and we are looking for maintaining good-neighborly relations with it. What is important: these relations should be built on the solid basis of mutual respect and benefit as well as reciprocity.

 

BVB | Știri BVB

SIF HOTELURI SA (CAOR) (02/02/2023)

Solicitare convocare AGEA

FONDUL INCHIS DE INVESTITII BET FI INDEX INVEST (BTF) (02/02/2023)

Rezultatul operatiunilor de rascumparare de unitati de fond din 31 ianuarie 2023

FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF BET PATRIA-TRADEVILLE (TVBETETF) (02/02/2023)

Notificare cu privire la numarul si tipul investitorilor

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. (BRD) (02/02/2023)

Webcast audio/teleconf cu investitorii si analistii - rezultate preliminare 2022

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (02/02/2023)

Aprobarea ofertei publice de cumparare